In een land hier ver vandaan…

Als de tekst met deze zin begon verdween ik voor een tijd in een betoverende wereld waarin mijn geest zich
liet meevoeren met alles wat zich aandiende.

 

Ik herkende mij in vertellingen met een
 onduidelijke tijds- en plaats duiding. Vaak beginnend vanaf 
de geboorte in voorspoed totdat het noodlot toesloeg in de vorm van ziekte, sterfte of oorlog. Pratende dieren, prinsen en prinsessen dwalend door donkere wouden en mistige meren. Universums vol kleuren en glimmende objecten,
ik ging helemaal op in deze parallelle werkelijkheden..

 

Mijn wens om te creëren ontstond hier. Ik wilde niet alleen in mijn geest dwalen maar mijn magische wereld
tot leven brengen. 
In 2004 ben ik afgestudeerd aan de Gerrit Rietveld Academie.

 

En na jaren gevoelsmatig te hebben gezweefd in mijn gedachtes nam mijn verlangen naar 
tastbaarheid toe.

 

Ik heb mij vanaf dat moment toegewijd aan het maken van collages om mijn binnenwereld te tonen
want
 ik geloof dat we zonder fantasie en magie vergeten waarom we ‘hier” zijn en wat we hier komen doen. 


Built with Berta.me